Mijn visie

Bij een interieurproject begint alles met een eerste gesprek waarin uw wensen, dromen en eisen naar voren komen. Zelfs wat u misschien als onhaalbaar beschouwt, mag gedeeld worden. Mijn ontwerpen zijn altijd het resultaat van een zoektocht naar een esthetische, functionele en vooral gebruiksvriendelijke inrichting, waarin uw wensen optimaal tot hun recht komen. Ik combineer deze verschillende factoren tot een voorontwerpcreatie die vervolgens gevisualiseerd wordt met behulp van plannen en 3D-presentaties.

Tijdens besprekingen evolueren we met uw feedback naar een definitief ontwerp, inclusief gedetailleerde uitvoeringstekeningen. Beschrijving van de materialen en de uit te voeren werkzaamheden horen hierbij. Offertes worden aangevraagd en overzichtelijk gepresenteerd. Na uw goedkeuring bevestigen en plannen we de werkzaamheden in. Als u geen aannemers kent, kan ik u aanbevelingen doen van professionals die dezelfde visie delen op het gebied van kwaliteit en oog voor detail. Als u wel uw eigen aannemers heeft, werk ik graag met hen samen.

De uitvoering van het project wordt zorgvuldig gecoördineerd en indien nodig bijgestuurd via regelmatige bezoeken en rapportages, met als uiteindelijk doel een definitieve eindcontrole en oplevering te realiseren.

Bent u van plan te bouwen? Dan bied ik op basis van het architectenplan advies en begeleiding. Ik geef tips of werk de plannen verder uit zodat de woning op een later tijdstip kan worden ingericht zonder dat er aanpassingen nodig zijn.